Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerOFERTA: e-WZA e-Rady »

E-walne zgromadzenie akcjonariuszy (e-WZA)

Główne funkcje systemu

Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym - standardowa i popularna funkcjonalność pozwalająca akcjonariuszom oglądać transmisję wideo z sali obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Funkcjonalność oferuje wiele firm na rynku.

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym - akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad – najwygodniejszym i najefektywniejszym sposobem zapewnienia dwustronnej komunikacji z symultanicznym tłumaczeniem języka obrad jest komunikacja tekstowa. Funkcjonalność oferuje wiele firm na rynku.

Wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu - w toku walnego zgromadzenia za pośrednictwem internetu. Jest to funkcjonalność o najwyższym priorytecie, decydująca o ważności wszystkich uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Jest to największe wyzwanie – system musi zapewniać jednocześnie weryfikowalność i tajność głosowań. Funkcjonalność oferuje jedynie ESSEVO.

KONTAKT

ESSEVO

ESSEVO Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 12/14/8
01-602 Warszawa

ESSEVO

+48 605 193 408

ESSEVO

rafal.flis@essevo.com

WAŻNE PLIKI

ESSEVO

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

ESSEVO

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

KRS: 0000358808, Sad Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP: 525-24-81-102, Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

Copyright © ESSEVO All rights reserved